7,258 views

Lịch thi topik 2014

Dưới đây là lịch thi TOPIK năm 2014, các bạn theo dõi.

lich thi topik 2014

Test No. Application Reception
(Based on the dates in Korea)
Test Day Test Result
No. 33 (Jan.) 2013.12. 5 ∼12.18 18:00 2014. 1.29 2014. 2.10 (Mon)
No. 34 (Apr.) 2014. 2.11 ∼ 2.24  18:00 2014. 4.19 2014. 5.30 (Fri)
No. 35 (Jul.) 2014. 6. 9 ∼ 6.14  18:00 2014. 7.20 2014. 8. 5 (Tue)
No. 36 (Oct.) 2014. 8.16 ∼ 8.25  18:00 2014.10.11∼10.12 2014.11.10 (Mon)
No. 37 (Nov.) 2014.10.15 ∼10.24  18:00 2014.11.23 2014.12.10 (Fri)

Kỳ thi                                            Thời gian đăng ký                              Thời gian thi

Lần thứ 33 (Hàn Quốc)          5.12.2013 ~ 18.12.2013                  19.1.2014

Lần thứ 34                                 11.2.2014 ~ 24.2.2014                     19& 20.4.2014

Lần thứ 35 (Hàn Quốc)          9.6.2014 ~ 18.6.2014                      20.7.2014

Lần thứ 36                                  16.8.2014 ~ 25.8.2014                    11& 12.10.2014

Lần thứ 37 (Hàn Quốc)         15.10.2014 ~ 24.10.2013                23.11.2014

 

Những thay đổi quan trọng:

- Từ kỳ thi lần thứ 33, lệ phí thi phải được thanh toán cùng thời gian với lúc đăng ký thi.

- Kỳ thi thứ 33 và 34, thời gian đăng ký thi vẫn là 14 ngày. Tuy nhiên các kỳ thi thứ 35, 36, 37 thời gian đăng ký thi chỉ còn trong vòng 10 ngày.

Bạn có thể cần xem thêm phương pháp đăng ký dự thi online

[nguồn : topik.go.kr]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>